خوردگی و فساد فلز

خوردگی و فسد فلز

خوردگی و فساد فلز

یکی از مشکلات و معایب بزرگ مربوط به ساختمان‌های فلزی خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی باشد. عوامل خارجی عواملی همچون شرایط آب و هوایی، زلزله، سیل می‌باشند. این عوامل موجب می‌شوند که ابعاد قطعات مصرفی ساختمان فلزی به مراتب کم و کاسته شود. عوامل طبیعی و یا حوادث طبیعی که باعث خوردگی و فساد فلز می‌شوند را عوامل جوی می‌گویند.

 

همچنین فلزاتی که در خارج از ساختمان به‌کار می‌روند در خطر شرایط جوی هستند لیکن تأثیر این شرایط را می‌توان با لحاظ کردن نکاتی خاص در طراحی کنترل کرد. فاکتورهای اصلی جوی که باعث خوردگی‌ فلزات می‌شوند عبارتند از :

  • دما
  • میزان آلودگی ناشی از دی‌اکسید گوگرد
  • کلریدها
  • مدت زمانی که فلز تحت تأثیر رطوبت، خیس باقی می‌ماند.

 

 

روش محاسبه

با اندازه‌گیری این متغیرها درنقاط مختلف، می‌توان مقیاسی از میزان خوردگی‌ و فساد فلز در مناطق متفاوت به‌دست آورد.

قرار دادن نمونه‌هایی از فلزات گوناگون در مناطق مختلف و تعیین نمودن میزان فساد و خوردگی فلز با استفاده از مقدار کاهش وزن پس از تمیز کردن فلز است. این آزمایش اشاره به این داشته است که میزان فساد و خوردگی در نقاط مختلف و برای فلزات متفاوت، بسیار فرق می‌کند .

این آزمایش به عنوان راهنماای برای محاسبه‌ی میزان فساد و خوردگی فلزات می‌باشند و در صورتی به‌کار می‌روند که مورد استفاده در  پوش بام، سایبان و سطوح خارجی نمایان در ساختمان باشند؛ ثبه این دلیل که طراحی درست می‌تواند موجب محدود شدن سطوح نمایان فلزات شود. برای مثال، پیش‌آمدگی بام می‌تواند حافظ پوشش دیوار از رطوبت زیاد برف و باران باشد. این روش‌ها  باید تا حد ممکن انجام شود زیرا می‌توانند از خوردگی فلز جلوگیری کنند

. در طراحی

  • بام ها
  • آبروها
  • ناودان ها

باید جلوگیری از وجود هرگونه درز یا منفذی که آب در آن جمع شده و برای مدت طولانی باقی بماند،صورت بگیرد چون اگر که فلز خیس باشد، خوردگی هم باقی می‌ماند. نا دیده گرفتن این موارد به مرور باعث فساد و خوردگی ساختمان فلزی می‌شود و ضرر و زیان زیادی به بار می‌آورد.

کلیدواژه : مصالح ساختمانی
نیما شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.