مسکن ملی لنگ لنگان جلو می رود!

مسکن ملی لنگ لنگان جلو می رود!

مسکن ملی لنگ لنگان جلو می رود!

 

عقب گرد سازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت

تاثیر هشت عامل سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است.

تنظیم قراردادهای یکسویه بدون محاسبه دقیق تورم مصالح ساختمانی

در طول اجرای پروژه، عدم پیش بینی لازم درخصوص نوسانات

اقتصاد کلان، نداشتن برآورد دقیق از عایدی سرمایه بخش خصوصی و ابهامات متعدد .

عقب گرد سازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت تاثیر هشت عامل

سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است. تنظیم قراردادهای یکسویه

بدون محاسبه دقیق تورم مصالح ساختمانی در طول اجرای پروژه، عدم

پیش بینی لازم درخصوص نوسانات اقتصاد کلان، نداشتن برآورد

دقیق از عایدی سرمایه بخش خصوصی و ابهامات متعدد در قراردادها که

تکالیف دولت و بخش خصوصی را مشخص کند از جمله مهمترین چالشهای

این پروژه عنوان می شود و بیم آن می رود که در آینده نزدیک مسکن ملی به سرنوشت مسکن مهر گرفتار شود.

به گزارش خبرگزاری، بیش از ۱۶ ماه از آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه

۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما تا کنون فقط ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد آن افتتاح شده است.

در پروژه اقدام ملی مسکن بنا به ادعای مسئولان قرار بود از اشتباهات مسکن مهر درس گرفته شود

تا همانند آن طرح که دولت قبل قرار بود ۱۸ ماهه تحویل دهد گرفتار تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشود.

موضوع مهمی که طراحان پروژه اقدام ملی از آن به عنوان امتیاز طرح یاد می کنند،

جانمایی آن در مناطق دارای زیرساختهای شهری است که زمان اجرای پروژه را کوتاه و جذابیت

سکونت در آن را افزایش می دهد اما به نظر می رسد در سایه دیگر مشکلات

همچون تورم تدریجی مصالح ساختمانی و نبود قالب شفاف

در قراردادها با بخش خصوصی، امتیاز وجود زیرساختها در حال رنگ باختن است.

بخش ساختمان را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور راه بیندازد؛ به شرطی که دولت ایرادات آن را بپذیرد و در رفع آن بکوشد.

 

منبع

قطره

رضایی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.