قیمت جدید اوراق تسهیلات مسکن

قیمت جدید اوراق تسهیلات مسکن

هزینه خرید اوراق تسه در بازار باز هم نسبت به ۳۰ مهر کاهش یافت و به ۹۱ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. با این کاهش قیمت، نرخ سود موثر وام مسکن برای مجردها و متاهلین هم کاهش یافت.

قیمت جدید اوراق تسهیلات مسکن

 

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آنها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌درحال‌حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. وام خرید مسکن و وام جعاله که برای تعمیرات است.

هزینه خریداوراق مسکن

 

در روز ۳ آبان ماه هر ورق از اوراق تسه در بازار قیمتی معادل با تقریبا ۹۱ هزار و ۴۸۰ تومان داشت. این درحالی است که اعتبار هر ورق در بازار مسکن ۵۰۰ هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می‌توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.

 

 

از آنجا که برای شهر تهران مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام شده است، مجرد‌ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

 

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در روز گذشته برای مجردها ۲۵ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان و برای متاهلین ۴۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان برآورد شده است. در آخر هفته قبل بر این اساس هزینه کل خرید اوراق برای مجردها ۲۵ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و برای متاهلین ۴۴ میلیون و ۹۱ هزار تومان برآورد شده است.

نرخ سود موثر

 

نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند

 

اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد؟

 

درهمین راستا نرخ اسمی برای اتخاذ وام ۱۷.۵ درصد اعلام شده است. اما این سود در شرایطی است که در قبال اخذ وام هزینه‌ای پرداخت نشده باشد. در شرایطی که برای اتخاذ وام هزینه خرید اوراق نیز متحمل می‌شود در محاسبه نرخ سود بایستی مبلغ هزینه را از کل مبلغ دریافتی وام کسر کرد. در این صورت کاهش مبلغ دریافتی بر میزان سود بانکی وام خواهد افزود.

 

با توجه به اینکه هزینه اوراق برای مجردها در روز جاری ۲۵ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان و برای متاهلین ۴۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان محاسبه شده است. بنابر توضحیات یاد شده با کسر این هزینه‌ها از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجرد‌ها از ۱۷.۵ درصد به ۲۳.۱۲ درصد و برای متاهلین به ۲۲.۹۶ درصد می‌رسد. این نرخ در روز چهارشنبه برای مجردها ۲۳.۱۵ درصد و برای متاهلین ۲۲.۹۸ درصد بود با این حساب در روز گذشته هم نرخ موثر کاهش یافت.

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

 

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲ سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را باید به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه‌های مجردینی که امروز برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با ۱۸۵ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان خواهد بود. این رقم برای متاهلین ۳۴۳ میلیون و ۸۳۴ هزارتومان برآورد می‌شود. با توجه به این که هزینه نهایی وام مسکن در روز چهارشنبه برای مجردها برابر با ۱۸۵ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان بوده است می‌توان گفت در اول هفته جاری این هزینه ۱۰۶ هزار تومان کم شده است. این رقم برای متاهلین در روز چهارشنبه نیز ۳۴۴ میلیون و ۱۶ هزارتومان برآورد شده بود که محاسبات نشان می‌دهد در ۳ آبان ماه ۱۸۶ هزار تومان کاهش یافته است.

 

 

منبع : گسترش