وام مسکن در دور ارزانی

- شرکت پارسیان سازه

وام مسکن در دور ارزانی – در سومین روز زمستانی رکورد ارزانی وام مسکن برای دومین بار به ثبت رسید. این ارزانی نرخ سود وام مسکن را در کمتر از ۲۱ رصد قرار داد.

به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه روند نزولی قیمت اوراق در سومین روز زمستان دومین رکورد ارزانی وام مسکن به ثبت رسید و طی آن هزینه وام مسکن متاهلین به کمتر از 27 میلیون تومان تنزل پیدا کرد.

پس از آنکه در روز گذشته وام مسکن ارزان ترین رکورد خود را از ابتدای پاییز را به ثبت رسانده بود امروز هزینه اوراق 2 هزار و 300 تومان دیگر کاهش یافت تا دومین رکورد را ثبت کند.

این روند نزولی در قیمت اوراق توانست نرخ سود را به کمترین حد خود رساند. اما این هزینه برای مجردین متقاضی وام مسکن دستخوش چه تغییراتی شده است؟

اوراق تسه چیست؟

اوراق بانک مسکن از دسته برگه های بهاداری است که به شما اجازه می دهد تا بدون سرمایه گذاری های طولانی مدت به سرعت و در زمان کوتاهی بتوانید از تسهیلات مسکن بهره مند شوید. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.

هزینه خرید اوراق مسکن

قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز چهارشنبه سوم دی ماه نسبت به روز گذشته 2 هزار و 300 تومان کاهش داشته و به 54 هزار و 500 تومان رسید. این رقم در روز سه شنبه برابر با 56 هزار و 800 تومان بود.

این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

در همین خصوص در این روز هزینه وام مسکن مجردین 15 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و متاهلین نیز در این روز 26 میلیون و 180 هزار تومان هزینه برای اخذ وام پرداخت کردند.

این دومین روزی است که در چهار ماه گذشته هزینه وام مجردین در کمتر از 16 میلیون تومان و هزینه متاهلین پایین تر از حد 27 میلیون تومان قرار می گیرد.

اقتصادنیوز : در سومین روز زمستانی رکورد ارزانی وام مسکن برای دومین بار به ثبت رسید. این ارزانی نرخ سود وام مسکن را در کمتر از ۲۱ رصد قرار داد. به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه روند نزولی قیمت اوراق در سومین روز زمستان دومین رکورد ارزانی وام مسکن به ثبت رسید و طی آن هزینه وام مسکن متاهلین به کمتر از 27 میلیون تومان تنزل پیدا کرد. پس از آنکه در روز گذشته وام مسکن ارزان ترین رکورد خود را از ابتدای پاییز را به ثبت رسانده بود امروز هزینه اوراق 2 هزار و 300 تومان دیگر کاهش یافت تا دومین رکورد را ثبت کند. این روند نزولی در قیمت اوراق توانست نرخ سود را به کمترین حد خود رساند. اما این هزینه برای مجردین متقاضی وام مسکن دستخوش چه تغییراتی شده است؟ اوراق تسه چیست؟ اوراق بانک مسکن از دسته برگه های بهاداری است که به شما اجازه می دهد تا بدون سرمایه گذاری های طولانی مدت به سرعت و در زمان کوتاهی بتوانید از تسهیلات مسکن بهره مند شوید. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند. هزینه خرید اوراق مسکن قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز چهارشنبه سوم دی ماه نسبت به روز گذشته 2 هزار و 300 تومان کاهش داشته و به 54 هزار و 500 تومان رسید. این رقم در روز سه شنبه برابر با 56 هزار و 800 تومان بود. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود. در همین خصوص در این روز هزینه وام مسکن مجردین 15 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و متاهلین نیز در این روز 26 میلیون و 180 هزار تومان هزینه برای اخذ وام پرداخت کردند. این دومین روزی است که در چهار ماه گذشته هزینه وام مجردین در کمتر از 16 میلیون تومان و هزینه متاهلین پایین تر از حد 27 میلیون تومان قرار می گیرد. اوراق تسه نرخ سود موثر وام مسکن نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد. بنابر توضیحات یاد شده با کسر هزینه تهیه اوراق برای مجردین و متاهلین از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجردها دیگر 17.5 درصد نخواهد بود. نرخ سود وام مسکن در سوم دی ماه برای مجردها 20.45 درصد و برای متاهلین 20.44 درصد رسید. مقایسه نرخ سود وام مسکن با موقعیت مشابه در یک ماه گذشته نشان میدهد که این رقم در عرض یک ماه بیش از یک واحد درصد کاهش را برای متقاضیان وام به ثبت رسانده است. هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در روز سوم دی ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با 175 میلیون و 370 هزار تومان خواهد بود. این رقم برای متاهلین 326 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شد. مقایسه این هزینه ها با ارقام ثبت شده در روز گذشته نشان می دهد مبلغی که در نهایت مجردین باید در طول 12 سال به بانک مسکن در قبال اخذ وام بپردازند نسبت به روز سه شنبه ، 650 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای متاهلین متقاضی وام تقریبا یک میلیون و 114 هزار تومان به ثبت رسیده است.

نرخ سود موثر وام مسکن

نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد.

بنابر توضیحات یاد شده با کسر هزینه تهیه اوراق برای مجردین و متاهلین از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجردها دیگر 17.5 درصد نخواهد بود.

نرخ سود وام مسکن در سوم دی ماه برای مجردها 20.45 درصد و برای متاهلین 20.44 درصد رسید.

مقایسه نرخ سود وام مسکن با موقعیت مشابه در یک ماه گذشته نشان میدهد که این رقم در عرض یک ماه بیش از یک واحد درصد کاهش را برای متقاضیان وام به ثبت رسانده است.

هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در روز سوم دی ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با 175 میلیون و 370 هزار تومان خواهد بود. این رقم برای متاهلین 326 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شد.

مقایسه این هزینه ها با ارقام ثبت شده در روز گذشته نشان می دهد مبلغی که در نهایت مجردین باید در طول 12 سال به بانک مسکن در قبال اخذ وام بپردازند نسبت به روز سه شنبه ، 650 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای متاهلین متقاضی وام تقریبا یک میلیون و 114 هزار تومان به ثبت رسیده است.

اقتصادنیوز : در سومین روز زمستانی رکورد ارزانی وام مسکن برای دومین بار به ثبت رسید. این ارزانی نرخ سود وام مسکن را در کمتر از ۲۱ رصد قرار داد. به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه روند نزولی قیمت اوراق در سومین روز زمستان دومین رکورد ارزانی وام مسکن به ثبت رسید و طی آن هزینه وام مسکن متاهلین به کمتر از 27 میلیون تومان تنزل پیدا کرد. پس از آنکه در روز گذشته وام مسکن ارزان ترین رکورد خود را از ابتدای پاییز را به ثبت رسانده بود امروز هزینه اوراق 2 هزار و 300 تومان دیگر کاهش یافت تا دومین رکورد را ثبت کند. این روند نزولی در قیمت اوراق توانست نرخ سود را به کمترین حد خود رساند. اما این هزینه برای مجردین متقاضی وام مسکن دستخوش چه تغییراتی شده است؟ اوراق تسه چیست؟ اوراق بانک مسکن از دسته برگه های بهاداری است که به شما اجازه می دهد تا بدون سرمایه گذاری های طولانی مدت به سرعت و در زمان کوتاهی بتوانید از تسهیلات مسکن بهره مند شوید. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند. هزینه خرید اوراق مسکن قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز چهارشنبه سوم دی ماه نسبت به روز گذشته 2 هزار و 300 تومان کاهش داشته و به 54 هزار و 500 تومان رسید. این رقم در روز سه شنبه برابر با 56 هزار و 800 تومان بود. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود. در همین خصوص در این روز هزینه وام مسکن مجردین 15 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و متاهلین نیز در این روز 26 میلیون و 180 هزار تومان هزینه برای اخذ وام پرداخت کردند. این دومین روزی است که در چهار ماه گذشته هزینه وام مجردین در کمتر از 16 میلیون تومان و هزینه متاهلین پایین تر از حد 27 میلیون تومان قرار می گیرد. اوراق تسه نرخ سود موثر وام مسکن نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد. بنابر توضیحات یاد شده با کسر هزینه تهیه اوراق برای مجردین و متاهلین از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجردها دیگر 17.5 درصد نخواهد بود. نرخ سود وام مسکن در سوم دی ماه برای مجردها 20.45 درصد و برای متاهلین 20.44 درصد رسید. مقایسه نرخ سود وام مسکن با موقعیت مشابه در یک ماه گذشته نشان میدهد که این رقم در عرض یک ماه بیش از یک واحد درصد کاهش را برای متقاضیان وام به ثبت رسانده است. هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در روز سوم دی ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با 175 میلیون و 370 هزار تومان خواهد بود. این رقم برای متاهلین 326 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شد. مقایسه این هزینه ها با ارقام ثبت شده در روز گذشته نشان می دهد مبلغی که در نهایت مجردین باید در طول 12 سال به بانک مسکن در قبال اخذ وام بپردازند نسبت به روز سه شنبه ، 650 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای متاهلین متقاضی وام تقریبا یک میلیون و 114 هزار تومان به ثبت رسیده است.

وحید محمودی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.