محاسبه سرانگشتی مقایر مصالح مصرفی

محاسبه سرانگشتی مقایر مصالح مصرفی

محاسبه سرانگشتی مقایر مصالح مصرفی

محاسبه ،اسکلت فولادی:

الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی

با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع
ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی

با مهاربندی غیر هم مرکز بدون وزن

آرماتور سقف ۵۰ -۷۵ کیلوگرم بر مترمربع
ج – وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با قاب خمشی

متوسط و معمولی بدون وزن آرماتور سقف ۶۵ -۱۰۵ کیلوگرم بر مترمربع
د – وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با قاب خمشی

ویژه و معمولی بدون وزن آرماتور سقف ۷۰ -۱۱۵ کیلوگرم بر مترمربع
ه – در سازه های دارای سیستم دو گانه نمی توان مقدار تقریبی را تعیین نمود

چون معمولاً این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه تر و دارای

کاربری های اخص انتخاب می شوند ولی به طور تقریبی بین ۷۰-۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع

اسکلت بتنی:

الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی با قاب خمشی+

دیوار برشی بدون وزن آرماتور سقف ۳۵ -۶۰ کیلوگرم بر مترمربع
ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون

وزن آرماتور سقف ۴۰ -۵۵ کیلوگرم بر مترمربعج –

وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی قاب خمشی ویژه بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع

براورد مقدار نیاز گچ و اجرنما و ماسه بادی:

با هر کیسه گچ ۴۰ کیلویی برای لایه گچ و خاک تقریبا ۲/۸ متر مربع را می توان گچ و خاک کرد

در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل ۴۰ کیلویی حدودا ۱۲ متر مربع را می توانید سفید کنید

به ازای هر متر مربع اجر نمای ۳ سانتی ۱ کارتن اجر ال ۲۰ تایی مورد نیاز است

هر کیسه ۵۰ کیلویی ماسه بادی برای ۴۰ متر مربع نمای اجر ۳ سانتی کافی است

محاسبه سرانگشتی مصالح

برای هر متر مکعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود
برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی ۱٫۸ تن ماسه مصرف می شود
برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵ تن ماسه مصرف می شود

 

منبع

ساختیاب

 

رضایی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.