زمین که در اختیار وزارت راه قرار گیرد باید صرف ساخت مسکن شود

شاکری: هر زمینی که در اختیار وزارت راه قرار گیرد باید صرف ساخت مسکن شود

شاکری: هر زمینی که در اختیار وزارت راه قرار گیرد باید صرف ساخت مسکن شود

 

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر زمینی که بر اساس طرح

جهش تولید و تامین مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد چه در داخل محدوه شهری

، چه در حریم شهرها و چه در خارج از حریم شهری باشد؛ باید برای ساخت مسکن از آن استفاده شود.

اقبال شاکری در گفت وگوبا ایسنا، درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز گذشته بررسی

آن در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، بیان کرد: در این طرح به سه مولفه تامین زمین

، مصالح ساختمانی و تسهیلات مناسب برای ساخت مسکن توجه ویژه ای شده است.

یکی از بخش هایی که بسیار بحث برانگیز بود مسئله تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن بود

و یکی از دغدغه های نمایندگان این بود که ممکن است زمین ها از بخش های مختلف

در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد اما برای ساخت مسکن از آن ها استفاده نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از نگرانی ها

این بود که زمین های کشاورزی و منابع طبیعی به بهانه ساخت مسکن تغییر کاربری پیدا کنند.

بنابراین چندین ماده از این طرح مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون

عمران بازگشت و در جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شاکری در ادامه تاکید کرد: تاکید کمیسیون بر این است که همه زمین هایی

که در اختیار وزارت راه و شهرسازی از هر بخشی قرار می گیرد باید فقط برای ساخت مسکن

از آن ها استفاده شود.

شاید در سایر قوانین زمین هایی برای انجام سایر اقدامات در اختیار وزارت خانه قرار گیرد اما

در این قانون هر زمینی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد

چه در داخل محدوده شهری، چه در حریم شهرها و چه در خارج از

حریم شهری باشد؛ باید برای ساخت مسکن و شهرک های مسکونی از آن استفاده شود.

 

منبع