استحکام ساختمان

استحکام ساختمان در برابر زلزله به چه عواملی بستگی دارد؟

استحکام هر بنا در برابر زلزله به عواملی بستگی دارد : اولی عامل نوع سازه و رعایت قوانین مهندسی در زمان ساخت و دیگری مقاومت سازه در برابر زلزله است .
در طی سال های اخیر شاهد زلزله های بسیار سنگیت در سطح کشور را شاهد بوده ایم در زمان وقوع زلزله تنها استحکام ساختمان در زمان ساختن خانه است که میتوانسد پنجره ی نجات بخش افراد باشد ‌.

انجام چه فرآیند هایی سبب استحکام هرچه بیشتر بنا در زمان ساخت می شود ؟

توجه داشته باشید انجام فرآیند هایی مانند : جداساز ها ، میراکننده ها ، جذب کننده های انرژی نیز میتوانند در زمان ساختن خانه بسیار موثر باشند . کلیه ی فرآیند های گفته شده جزو موثر ترین روش ها برای استحکام و مقاوم سازی خانه در زمان ساختن است ، اما ممکن است انجام تمامی این فرآیند ها برای ساختن یک خانه موجب هزینه های بسیاری نیز شود .

 

ارتفاع خانه ی در حال باید به چه صورت طراحی شود ؟

یکی دیگر از نکاتی که باید در زمان ساخت خانه به آن توجه شود ارتفاع بنا و سازه است ، به طوری که نسبت ارتفاع به عرض نبای بیشتر از ۴ باشد . اگر این نسبت بیشتر از ۴ باشد امکان تخریب خانه با درصد فراوانی وجود دارد . تمامی طبقات خانه ی در حال ساخت باید به طور برابر و یکسان باشند و خانه ی درحال ساخت نباید ارتفاع خیلی کوتاه و یا خیلی بلند داشته باشد .استحکام بنا

 

برای ساخت خانه نیازمند چه نوع مصالحی می باشیم ؟

همانگونه که میدانید بتن نیز یکی از مصالح پز کاربرد در ساخت خانه و…. به شمار می رود . بتن مورد نیاز ساخت و ساز از ترکیب موادی مانند : شن ، ماسه ، آب و سیمان به وجود می آید . بتن پس از گذشت مدت کوتاهی مقاومت خود را به طور کامل بدست می آورد .
شما برای یک خانه ی در حال ساخت ابتدا باید مصالح مناسب و باکیفیتی داشته باشید در این راستا برای دست یافتن به یک بتن مناسب باید مقدار آب و سیمان آن را به طور معقول اندازه گیری نمایید ، همچنین سیمان به کار رفته نیز باید دارای کیفیت مطلوبی باشد . پس توجه داشته باشید که مهم ترین نکته در ساخت خانه استفاده از مصالح باکیفیت و مناسب است .