ملات چیست ؟ از ترکیب شدن چه موادی ملات به وجود می آید؟

ملات

ملات چیست ؟

ملات یک نوع ماده بسیار چسبنده می باشد که از مخلوط شدن چند پاده به وجود می آید . مـلات یک ماده پرکننده و چسبنده به شمار می رود . بیشترین جزء مـلات را چسبندگی آن تشکیل می دهد . در زمان تولید و تهیه ملات موادی مانند : روان کننده ، مواد پوزولانی ، رنگدانه ، ترکیبات نگهدارنده آب به مـلات افزوده می شود .

 

آیا کلیه ی موادی که گفته شد باید در ساخت و تهیه مـلات وجود داشته باشند ؟

هرکدام از مواد ترکیب شده که برای ساخت ملات هستند یک کاربرد ویژه ای را به خود اختصاص داده اند و یک جزو اصلی از و قسمتی از مـلات را تشکیل می دهند پس در زمان تولید و تهیه مـلات توجه داشته باشید که کلیه مواد گفته شده باید با یکدیگر ترکیب شوند وجود هر یک از این مواد باعث یک عملکرد ملات می شود برای مثال اضافه کردن مواد پوزولانی سبب جلوگیری از وجود سلوفات به ملات می شود .

 

انواع مـلات ها و کاربرد و نحوه تشکیل آنها :

مـلات آبی:

مـلات آبی در محیط همانگونه که از نامش پیداست در محیط های آبی تهیه و تولید می شوند و اگر در کنار آب قرار بگیرند ممکن است سفت و متراکم شوند ‌. ملات های آبی عبارتند از : ماسه ، آهک ، سیمان و خاک شنی .

مـلات هوایی:

ملات هوایی مـلات هایی مانند : کاه گل ، گچ و خاک هستند که میتوانند در برابر هوای اطراف سفت و خشک شوند .

مـلات های ویژه:

اگر مـلات های معمولی و ساده با دیگر مواد افزودنی ترکیب شوند این امکان را برای شما فراهم می اورند تا بتوانید از آن در دیگر قسمت ها و بخش های صنایع ساخت و ساز نیز استفاده نمایید . برای نمونه ملـات های سیمان و آهک به دلیل وجود مواد پوزولانی در برابر سولفات ها میتوانند استحکام و مقاومت زیادی داشته باشند .

خرید انواع مصالح ساختمانی از پارسیان سازه

نیما شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.