کاخ سلطنتی مادرید اطلاعات عمومی
کاخ سلطنتی مادرید
کاخ سلطنتی مادرید در اسپانیا (The Royal Palace)، اقامتگاه رسمی پادشاه این کشور نیست اما جایی است که...
11 ماه قبل
کلیسای ساگرادا فامیلیا در اسپانیا، شاهکار بی تکرار کلیساهای جهان اطلاعات عمومی
کلیسای ساگرادا فامیلیا در اسپانیا، شاهکار بی تکرار کلیساهای جهان
کلیسای ساگرادا فامیلیا در اسپانیا (Sagrada Familia) – اگر دارید برای یک سفر به اسپانیا و پایتخت کاتالان...
12 ماه قبل