صدرنشینان فهرست افزایش قیمت مصالح ساختمانی در تابستان ۹۹

صدرنشینان فهرست افزایش قیمت مصالح ساختمانی در تابستان ۹۹

قیمت مصالح ساختمانی –  به گزارش اقتصادنیوز براساس این گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان 99 به عدد 6 هزار و 988 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (5 هزار و 365) 30.3 درصد افزایش داشته است.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 71.4 درصد بوده که نسبت به فصل قبل39.5واحد درصد افزایش داشته است. در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه آهن‌آلات میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده با 172.2درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.

 

در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه‌به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی شیشه با 31.3درصد افزایش بوده است. درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 99 نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به تابستان 98 معادل40.8 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 11.5 واحد درصد افزایش داشته است.

 

بیشترین نرخ تورم شاخص کل در یک سال گذشته مربوط به پاییز 98 است که معادل 42.2درصد و کمترین نرخ تورم سالیانه مربوط به بهار 99 که معادل 29.3 درصد بوده است.

 

در بین گرو‌ه‌هایی اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه‌هایی اجرایی آهن‌آلات، میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده‌ها با 71.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 15.7درصد افزایش متعلق به گروه شیشه بوده است.

 

درصد تغییرات شاخص کل نهاده‌های ساختمانی در تابستان 99 نسبت به فصل قبل معادل 30.3 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 13 واحد درصد افزایش داشته است. بیشترین تورم فصلی در طول یک سال گذشته مربوط به همین فصل و کمترین درصد تغییر فصلی شاخص کل مربوط به پاییز 98 با 3.4درصد تغییرات بوده است.

 

در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی آهن‌آلات میلگرد پروفیل درب، پنجره و نرده با 63.9درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی خدمات با 5.5 درصد افزایش بوده است.

 

قیمت مصالح ساختمانی

منبع : اقتصاد

وحید محمودی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.