1 محصول
  • امروزه در میان لوازم جانبی برقی وسیله ای به نام بست کـمربندی وجود دارد که از آن برای نگه داری و خوشه کردن کابل ها و سیم های الکتریکی استفاده می شو

    بست کمربندی

    تماس بگیرید