6 محصول
 • سنباده تانکی 75 میلیمتر دور متغیر مدل TE-BS 8540 E آینهل

  سنباده تانکی ۷۵ میلیمتر دور متغیر مدل TE-BS 8540 E آینهل

  تماس بگیرید
 • دستگاه سنباده لرزان

  دستگاه سنباده لرزان E&L الیت E.S 2004

  تماس بگیرید
 • دستگاه سنباده لرزان 230×115 میلیمتر مدل TE-OS 250 E آینهل

  دستگاه سنباده لرزان آینهل ۲۳۰×۱۱۵ میلیمتر مدل TE-OS 250 E

  تماس بگیرید
 • دستگاه سنباده لرزان کرون CT - 13376

  دستگاه سنباده لرزان کرون CT – 13376

  تماس بگیرید
 • دستگاه سنباده لرزان E.S 2001 الیت

  دستگاه سنباده لرزان E.S 2001 الیت

  تماس بگیرید
 • دستگاه سنباده لرزان مشتی E.S 2002 الیت

  دستگاه سنباده لرزان مشتی E.S 2002 الیت

  تماس بگیرید