انواع فونداسيون ساختمان

انواع فونداسيون ساختمان + شرکت پارسیان سازه

انواع فونداسيون ساختمان

انواع فونداسيون ساختمان را در این مقاله به شما معرفی می کنیم.
فونداسيون وظيفه ی انتقال بار سازه به زمين را بر عهده دارد و نقش مهم و اصلی در استحكام سازه ها را ايفا می كند.
فونداسيونها بر اساس نوع كاربرد به دسته های زير تقسيم می شود.

فونداسيون منفرد يا مجزا

فونداسیون‌ های منفرد از رایج‌ ترین و كم هزينه ترين نوع فونداسیون‌ است که برای ساخت ساختمان‌ ها به کار برده می‌ شوند.
شکل این فونداسیون مربع یا مستطیل است.
ابعاد این نوع فونداسيون بر اساس مقدار بار روی ستون و ظرفیت باربری خاک تعیین می‌ شود.

فونداسيون گسترده يا شبكه ای

فونداسيون گسترده روی تمام سطح سازه اجزا می شود و برای تحمل بارهای سنگين وارد شده مورد استفاده قرار می گيرد.
این فونداسیون برای خاک‌ هایی که ظرفیت باربری آن ها برای اجرای فونداسیون‌ های پهن کم تر است، مناسب است.
استفاده از اين نوع فونداسيون در جاهایی كه سطح آب زير زمينی بالا است مناسب نيست زيرا احتمال آب شستگی يا روان گری وجود دارد.

انواع فونداسيون ساختمان + شرکت پارسیان سازه
انواع فونداسيون ساختمان + شرکت پارسیان سازه

فونداسيون پهن يا نواری

از ساده تری انواع فونداسيون نوع نواری است كه به صورت نوار زير ستون ها قرار می گيرد.
عرض اين فونداسيون معمولا بین دو الی سه برابر عرض دیوار روی آن است.
به همین دلیل بارهای سازه بر روی سطح بیشتری توزیع می شوند و سازه از پایداری بهتری برخوردار است.
استفاده از اين نوع فونداسيون در جاهایی كه سطح آب زير زمينی بالا است مناسب نيست زيرا احتمال آب شستگی يا روان گری وجود دارد.

مقاله قالب بندی فونداسیون را مطالعه کنید.

فونداسيون مركب يا مشترك

فونداسيون مشترك برای دو یا چند ستون مشترک ساخته می شود و وقتی مورد استفاده قرار می گيرد كه سطح فونداسیون ها یک دیگر را بپوشانند،
ستون ها به محدوده بیرونی سازه نزديك باشند و محدودیت ابعاد پی در یکی از جهت ها داشته باشيم.
پی مركب دارای انواع مختلفی از جمله پی دال، پی دال و تیر، پی گسترده و پی تسمه ای با شکل مربعی، مستطیلی و ذوزنقه ای می باشد.

فونداسيون شمعی

يكی از فونداسيون‌ های عميق فونداسيون شمعی است كه برای انتقال بارهای سنگين به لايه‌ های سنگ سخت مورد استفاده قرار می گيرد.
انتقال بار از طرف ستون در اين نوع فونداسيون توسط شمع ها صورت می گيرد.
فونداسيون شمعی به دو نوع اتكایی و اصطكاكی تقسيم می شود.

انواع فونداسيون ساختمان + شرکت پارسیان سازه
انواع فونداسيون ساختمان + شرکت پارسیان سازه

فونداسيون كلاف شده

وقتی برای اتصال دو فونداسيون از شناژ استفاده شود، به اين فونداسيون كلاف شده می گويند كه در مناطق زلزله خيز كاربرد فراوانی دارد.
در صورتی كه ارتفاع شناژ از ارتفاع فونداسيون كم تر باشد، يا سطح بالایی شناژ و فونداسیون را در یک امتداد قرار می‌ دهند و يا سطح زیرین شناژ و فونداسیون را در یک امتداد قرار می‌ دهند.

فونداسيون باسكولی

از فونداسيون باسكولی برای جلوگيری از چرخش فونداسيون و تیر در کنار دیوار ساختمان مجاور استفاده می شود.

فونداسیون‌ حفاری یا کیسون

فونداسیون‌ های حفاری یا کیسون نوعی از فونداسيون‌ های عميق است كه عملكردی مشابه فونداسيون شمع دارد اما ظرفيت باربری اين فونداسيون بيشتر است.
فونداسیونهای حفاری بارهای محوری را به لایه‌ های سخت زمین انتقال می دهند.
استفاده از اين نوع فونداسيون در مکان‌ هایی که دارای رسوبات عمیق خاک رس نرم و یا خاک‌ های آب خیز و سست است، مناسب نیست.

نیما شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.