محاسبه ضریب نیروی لرزه ای زلزله

محاسبه ضریب زلزله

ضریب نیروی لرزه‌ای

زلزله پدیده و حادثه‌ای است طبیعی که ممکن هر چند سال پیش بیاید، زمین لرزه  یا زلزله با توجه به زلزله خیز بودن هر استان، ضریبی متفاوت دارد، برای مثال زلزله در استان‌‌های کردستان، کرمان‌شاه و.. بیشتر می‌آید و از جمله زلزله خیز ترین استان‌ها محسوب می‌شوند.ضریب نیروی لرزه ای ضریب نیروی زلزله محاسبه ضریب زلزله

استحکام ساختمان‌ها نیز اهمیتی مهم در هنگام زلزله دارد، زیرا اگر ساختمان از نوع ایمنی و استحکام  مقاوم نباشد و با کوچک‌ترین زمین لرزه که به آن پس لرزه می‌گویند فرو بریزد موجب خسارت‌هایی زیاد به ساکنین و.. می‌شود.

 

نیروی لرزه‌ای

برای تحلیل سازه و محاسبه‌ی بار زمین لرزه دو روش خطی و غیر خطی وجود دارد.

 

  • روش‌ خطی
  • روش غیر خطی

روش خطی در واقع شامل روش‌هایی از جمله تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی است. برای مثال روش تحلیل استاتیکی در ساختمان‌های با ارتفاع کم و سه طبقه که ارتفاعی کمتر از ۵۰ متر دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 محاسبه ضریب زلزله

روش محاسبه ضریب زلزله

روش محاسبه زلزله با توجه به قسمت و نقاط مختلف کشور متفاوت است از این رو در متن زیر دو روش محاسبه‌ی ضریب زلزله را برای شما عزیزان مطرح  می‌کنیم.

c=ABI/Ru

رابطه‌ی A نسبت شتاب مبنای طرح، B ضریب بازتاب ساختمان، I ضریب اهمیت ساختمان و Ru ضریب رفتار ساختمان می‌باشند.

Vu(min)=0.12 AIE

ضریب A مورد استفاده در هنگام محاسبه بار زلزله، درواقع نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل است. قسمت‌های مختلف کشور با توجه به (میزان خطر لرزه‌خیزی) آن‌ها، به چهار دسته  تقسیم شده اند که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم.

 

  • مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد
  • مناطق با خطر نسبی زیاد
  • مناطق با خطر نسبی متوسط
  • مناطق با خطر نسبی کم تقسیم می‌گردند. ضریب A برای هر یک از این مناطق محاسبه می‌گردد.

 

هنگام زلزله حرکت و ارتعاش زلزله باعث انتقال نیروی درونی به اجزای ساختمان می شود و ساختمان باید این ارتعاش را تحمل کند تا خراب نشود قابهای بتن که وزن بیشتری دارند ضریب نیروی لرزه‌ای بیشتری نسبت به قابهای فلزی دارند.

ساختمان های کوتاه و سخت و محکم که در زمین های محکم ساخته شده اند خسارت بیشتری می بینند همچنین ساختمان‌های بلند و منعطف نیز که در زمین های نرم ساخته شده‌اند صدمات و خسارات زیادی در اثر ارتعاشات زلزله می بینند در نتیجه عکس العمل ساختمان در زمان زلزله و ارتعاشات به مشخصات ساختمان از نظر محکم بودن و سختی و انعطاف‌پذیری بستگی دارد یعنی به پریود طبیعی ارتعاش ساختمان وابسته است.

بنابراین ساخت ساختمان کوتاه در زمینی که نرم و انعطاف پذیر است و پریود ارتعاش زمین بزرگ است، بهتر است و بلعکس ساخت ساختمانهای بلند در زمین های سفت و محکم که پریود ارتعاش زمین کم است ، نتیجه بهتری خواهد داشت و موجب خرابی کمتر می‌شود. محاسبه ضریب زلزله

نیما شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.